Živali v domu

Življenje v Domu želimo čim bolj približati takšnemu življenju stanovalcev, kakršnega so živeli v domačem okolju pred odhodom v Dom. Možnost uresničitve zastavljenega cilja smo videli tudi v vključevanju domačih živali v domsko življenje, saj tudi strokovnjaki vedno bolj zagovarjajo, da imajo pozitiven vpliv na zdravje in počutje ljudi.

Stanovalci vidijo v tem, da živali živijo v Domu veliko prednost, saj so jim tako vedno na razpolago, živali so prisotne v trenutkih, ko jih stanovalci najbolj potrebujejo oziroma, ko so zanje razpoloženi in si stika z njimi zaželijo.

Poleg samoiniciativnega stika stanovalcev z živalmi izvajamo tudi vodeni stik z usmerjanjem pozornosti stanovalcev na živali.

Delo z živalmi v Domu poteka tako, da nekateri prostovoljno urejajo kletke, posode in skrbijo za hrano. Drugi pa se vključujejo v igranje, božanje, sprehode, ipd.

V Domu bivajo kozi Branka in Bojana, pujsa Pepa in muce,… Imeli smo tudi psa- Zemo.

Skip to content