Izhodi, odsotnosti, obiski

Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev. Obiski so zaželeni in jih osebje Doma spodbuja, vendar ne smejo motiti stanovalcev med dnevnimi obroki in negovalnimi postopki. Čas obiskov je neomejen, praviloma od 10. do 19. ure. V upravičenih primerih lahko odgovorna medicinska sestra podaljša čas obiska.

Zaradi dobrega počutja drugih stanovalcev v sobah so lahko obiski v sobah tudi omejeni. Krajši čas odredi odgovorna medicinska sestra, kadar obiski motijo druge stanovalce. Obiski v jedilnici v času zajtrka, kosila ali večerje niso zaželeni.

Za poslovni obisk se štejejo vsi obiski predstavnikov drugih podjetij in zavodov, katerih cilj je izmenjava delovnih izkušenj oziroma vseh drugih vprašanj, ki obravnavajo delo in življenje v Domu.

O skupinskem obisku oziroma obisku z namenom ogleda prostorov Doma se je treba predhodno dogovoriti z direktorico Doma, če je direktorica odsotna, pa z osebo, ki jo v času odsotnosti nadomešča.

Stanovalci lahko iz Doma odhajajo in vanj vračajo po lastni želji. Izhodi in prihodi stanovalcev so praviloma poleti od 7. do 21. ure, pozimi pa od 8. do 20. ure. Če se stanovalec vrne v Dom po 21. uri, ko je glavni vhod Doma zaprt, z zvonjenjem na domofonu o svojem prihodu obvesti nočno dežurno osebje, ki mu omogoči vstop.

Stanovalci oziroma njihovi svojci morajo odsotnost predhodno javiti oddelčni ali dežurni sestri medicinski sestri. Odhod in prihod stanovalca se beleži. 

Če oddelčna ali dežurna medicinska sestra po 21. uri ugotovi, da je odsoten iz Doma stanovalec, ki bi se utegnil izgubiti, o pogrešani osebi telefonsko obvesti svojce in policijo.

Skip to content