Postopek v primeru smrti stanovalca

Ureditev umrlega in ureditev dokumentacije opravi Dom. Umrlega odpeljemo v mrliško vežico Doma. Svojce umrlega o smrti obvesti socialna delavka, v primeru njene odsotnosti pa vodja izmene zdravstvene nege. 

Osebni predmeti umrlega se predajo svojcem oziroma skrbnikom. Svojci so jih dolžni prevzeti v roku 1 meseca od smrti.

Skip to content