Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod, izjemoma pa sprejema tudi druge odrasle osebe, ki zaradi zdravstvenih težav, kroničnih bolezni oziroma različnih motenj potrebujejo obravnavo, ki mu nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.

Postopek, vezan na sprejem, ureja socialna delavka. Novo sprejetega stanovalca glede na njegovo trenutno zdravstveno stanje namestimo na primeren oddelek. Sprejemi v Dom so praviloma med tednom od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.

Ob sprejemu v Dom do vselitve je mogoča rezervacija proste postelje. Ceno rezervacije predstavlja cena oskrbe I, od katere se odšteje strošek hrane.

Ob sprejemu sprejmeta stanovalca in osebe, ki ga spremljajo v Dom, socialna delavka in vodja tima zdravstveno negovalne službe ter posredujeta novemu stanovalcu in njegovim svojcem osnovne informacije o bivanju v Domu. Seznanita jih tudi z osnovnimi določili hišnega reda in ga tudi izročita stanovalcu oziroma skrbniku.

Ob prihodu v Dom vsak stanovalec prinese s seboj:

  • oblačila in osebno perilo, ki se lahko pere v pralnem stroju,
  • primerno obutev,
  • sredstva, potrebna za osebno higieno,
  • vse ortopedske pripomočke, ki jih je pridobil že doma,
  • zdravila in inkontinenčni material.

Praviloma naj ima stanovalec ob sprejemu toliko oblačil, da se lahko trikrat preobleče. Stanovalci oziroma svojci so dolžini osebje Doma seznaniti, kadar po opravljenem sprejemu dodatno prinašajo oblačila, da se popis garderobe ustrezno dopolni.

Stanovalec ob vselitvi izroči medicinski sestri zdravstveno kartico, zdravstveni karton, socialni delavki pa posreduje vse potrebne podatke za izpolnitev osebnega kartona in sestavo dogovora.

Stanovalec lahko ob sprejemu preda socialni delavki v hrambo gotovino, hranilno knjižico in vrednostne papirje, nakit ter druge vrednejše stvari. Za predane stvari v hrambo  odgovarja Dom. Za dragocenosti, ki niso v naši hrambi, Dom ne odgovarja.

Prijavo spremembe bivališča uredi socialna delavka (prijavi začasno bivališče). Na željo stanovalca oziroma njegovega zakonitega zastopnika lahko socialna delavka uredi tudi spremembo nakazovanja pokojnine, za kar jo predhodno pooblasti stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik. Spremembo naslova za dostavo pošte, časopisov, plačevanje naročnin, ipd si uredi stanovalec sam oziroma to uredijo njegovi svojci. 

Skip to content