GDPR

Evropska Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) je uvedla številne novosti in obveznosti, ki veljajo tudi za javne institucije. V skladu s tem, smo uredili domske listine in sprejeli ter na svetu zavoda potrdili:

PRAVILNIK O TEHNIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH UKREPIH ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z DOLOČBAMI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

EVIDENCO dejavnosti obdelave osebnih podatkov posameznikov v Domu upokojencev Polzela

Skip to content