Fizioterapija

STROKOVNA POMOČ PRI OHRANJANJU ALI IZBOLJŠEVANJU SPOSOBNOSTI SAMOSTOJNEGA GIBANJA

Namestiti elektrode za protibolečinsko terapijo je eno. 

Nekaj povsem drugega je razumeti starostnika v njegovi situaciji: videti ga, slišati ga, spoznati ga, tako z vidika njegovega zdravstvenega stanja in še posebej bolezni njegovih gibal, kot z vidika njegove psihične kondicije.

In nato z razumevanjem celovitosti njegove osebnosti doseči njegovo zaupanje.

Šele nato pridejo na vrsto elektrode … in vsi drugi načini pomoči, ki jih uporablja fizioterapija. 

Samostojnost. Samostojnost. In še enkrat: samostojnost. Samospoštovanje. Nikoli se ne konča pravica do tega, da posameznik sam nekaj stori zase. Pomagati mu ohranjati pozitivno samopodobo, se mi zdi, je glavna naloga fizioterapije. 

Brez sodelovanja vzpodbujajočih svojcev je težje.

Brez volje starostnika je najtežje.

A se trudimo.

Pa še za smeh in dobro voljo poskrbimo.


Delovne metode, tehnike in pripomočki fizioterapije v DU Polzela:

 • dobro srce, razumevanje in neizčrpna prijaznost,
 • sredstva za hlajenje akutno pregretih ali za pregrevanje kronično bolečih delov telesa,
 • ultrazvočna ali laserska popoškodbena terapija,
 • protibolečinska elektroterapija,
 • razni načini razgibavanja, bodisi posamič, bodisi v skupini,
 • šola hoje, 
 • skupinski športni izzivi,
 • terapija za boljše dihanje,
 • opremljanje z gibalnimi pripomočki,
 • vzorno sodelovanje z zdravniki in ostalimi strokami doma,
 • in še kaj.
Skip to content