Delovna terapija

Z domsko delovno terapijo želimo stanovalcem kljub njihovim fizičnim in duševnim omejitvam omogočiti kakovostnejše življenje, čim daljšo samostojnost, jih spodbujati k aktivnemu življenju in jim nuditi primerno razvedrilo.

ZA INFORMACIJE V ZVEZI S SLUŽBO DELOVNE TERAPIJE SMO VAM NA VOLJO MED TEDNOM,

OD 14.00 DO 14.50 URE, NA TELEFON 031 215 199.

Delo delovne terapije je usmerjeno predvsem na tri pomembna področja človekovega delovanja:

Področje skrbi zase pri dnevnih aktivnostih

  • ohranjanje in učenje dnevnih aktivnosti (osebna higiena, oblačenje, slačenje, hranjenje),
  • uporaba ortotskih in ortopedskih pripomočkov (invalidski voziček in drugi pripomočki),
  • funkcionalno usposabljanje po poškodbah in okvarah (šola hoje…)

Področje dela

  • opravljanje določenih opravil (zalivanje rož v okolici doma, urejanje okolice doma, vodenje knjižnice, razvažanje perila / posode, razdeljevanje pošte, skrb za živali v domu…),
  • pomoč sostanovalcem (nakupovanje, kuhanje čaja, kave ipd).

Kljub dejstvu, da nimamo varovanega oddelka oziroma. oddelka s povečan pozornostjo, stanovalcem z demenco namenjamo posebno pozornost. Poleg rednih dnevnih aktivnosti, v katere so vključeni, imamo zanje skupine za urjenje spomina, in skupine za delo z dementnimi (individualno ali skupinsko).

Na ta način ohranjamo in upočasnimo propad njihovih preostalih psihofizičnih sposobnosti. Pomembno je, da jih nenehno usposabljamo, da vse tiste sposobnosti, ki so še ostale, bolj koristno izrabijo.

V aktivnosti se stanovalci vključujejo prostovoljno, glede na svoje želje in potrebe,  v posameznih primerih delovno terapijo predpiše zdravnik.

Po osebnem razgovoru s stanovalcem izdelamo individualni načrt in po njem izvajamo:

  • individualno delovno terapevtsko obravnavo,
  • skupinsko delovno terapevtsko obravnavo.
Skip to content