Postopek pred sprejemom v dom

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju RS, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS, in so stari nad 65 let.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti prosilec pred sprejemom v Dom:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove), ki jo izpolni in podpiše prosilec sam ali njegov uradni skrbnik (vloga je pripeta na dnu prispevka),
 • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik (vloga je pripeta na dnu prispevka),
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu,
 • dokazilo o višini prejemkov (obvestilo o višini nakazila pokojnine, potrdilo o višini tuje pokojnine,…),
 • izjava o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe. 

O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.

Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in velikokrat tudi s svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Da bi prehod stanovalca v novo bivalno okolje potekal čim bolj prijazno in najmanj stresno, prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom natančno seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled v Dom, ostale pa obiščemo na njihovem domu ali v bolnišnici, z namenom, da bodočemu prosilcu Dom in način življenja v njem čim bolj predstavimo in približamo ter da ugotovimo, kakšne so njegove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi in negi.

Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

 • osebni dokument (osebno izkaznico),
 • urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
 • zdravstveni karton,
 • ortopedske pripomočke,
 • inkontinenčni material,
 • vsa zdravila.

Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo udobno obleko in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oz. na katere je navezan (gugalnik, rože, knjige, slike, fotografije,…).

Priponke:

Skip to content