Odhod iz doma

Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma, mora svoj namen javiti socialni delavki, pri kateri poda pisno izjavo, in sicer 5 dni pred dnevom, ko želi Dom zapustiti. Stanovalec se lahko na lastno željo izseli pred odpovednim rokom.

Stanovalec je lahko iz Doma odpuščen, če je kršil hišni red oziroma ga ni upošteval, na podlagi pisnega odpravka direktorice, na predlog Komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalca, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Stanovalec ima pravico, da v 8 dneh po prejemu pisnega odpravka o odpustu iz Doma vloži pritožbo na Svet zavoda.

Skip to content