s Nastanitev in bivanje – Dom Upokojencev Polzela

Nastanitev in bivanje

Med 22. in 6. uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih, so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na namestnico direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, socialno delavko ali dežurno odgovorno sestro v izmeni.

V sobah, sanitarijah in kopalnicah so nameščeni zvonci, s katerimi lahko stanovalci v primeru nujne pomoči pokličejo zdravstvene delavce.

Dom ne odgovarja za drobne osebne predmete (nakit, ure, denarnice, denar in podobno), ki jih imajo stanovalci pri sebi. Če stanovalci ali zaposleni pogrešajo kakšno stvar, morajo to takoj javiti zdravstveno negovalnemu osebju, namestnici direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe ali socialni delavki Doma, in sicer brez obtoževanja, povzročanja nemira in nezaupanja.

Iz varnostnih razlogov se za čas odsotnosti stanovalca, ki je na zdravljenju v bolnišnici ali drugače odsoten, ključi oddajo v ambulanto Doma. Za inventar v sobi in sobne ključe so osebno odgovorni stanovalci. Če se ugotovi, da je stanovalec namenoma in po malomarnosti poškodoval inventar, ki je last Doma, ali le-ta manjka, Dom zahteva povračilo za povzročeno škodo od stanovalca oziroma plačnika oskrbnine.

Stanovalec si lahko opremo v sobi ob predhodnem soglasju s socialno službo in direktorico Doma po želji dopolni (slike, svetilke, radio, televizija, hladilnik itd.).

Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje zaradi varovanja pred požarom v sobah ni dovoljeno imeti. V ta namen so v Domu čajne kuhinje, ki so namenjene kuhanju napitkov.

Sobe, sanitarije, balkone in skupne prostore pospravljajo, zračijo, čistijo in vzdržujejo zaposleni Doma. Če imajo stanovalci omare in predale zaklenjene, jih zaposleni zaprosijo, da jih odklenejo, in v njihovi prisotnosti opravijo svoje delo. Zaposleni Doma so dolžni opravljati delo v sobah tako, da je stanovalcem zagotovljena pravica do zasebnosti in dostojanstva.

Nevarnih in zdravju škodljivih snovi (npr. bencin, lahko vnetljiva sredstva, pokvarljiva hrana, alkohol, likalniki in sveče) ni dovoljeno imeti v bivalnih in skupnih prostorih. Če je neka stvar nevarna ali hrana pokvarjena in če se stanovalec z odstranitvijo ne strinja, odloči o odstranitvi socialna delavka ali namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe.

Oblačila stanovalcev perejo in likajo delavci pralnice Doma, ki opravijo tudi manj zahtevno šivanje. Stanovalec poravna tudi stroške označevanja oblačil, če količina njegove garderobe presega običajno in predvideno količino garderobe ob sprejemu v Dom.

Navadne poštne pošiljke ter časopise za stanovalce prevzema poslovna sekretarka Doma. Pošiljke in časopisi se vročijo naslovljencem. Priporočene pošiljke in denar vroči naslovljencu proti podpisu v dostavno knjigo delavec pošte.

Kajenje je v prostorih Doma dovoljeno le na balkonih/terasah in v enoposteljnih sobah. 

Prinašanje večjih količin alkohola v Dom ni dovoljeno.

Preskoči na vsebino