Obvestila


Četrtek, 18.1.2024

Dragi svojci!

V Domu beležimo povečano število obolelih za gripo. Zato vam obiske za nekaj časa odsvetujemo! Prav tako odsvetujemo vse izhode stanovalcev v domače okolje.

V kolikor pa se za obisk vseeno odločite, pa prosimo, da nosite zaščitno masko, držite medosebno razdaljo in se razkužujete.

Lahko ste brez skrbi, za stanovalce bo kot vedno poskrbljeno.


STACIONARNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Ponovno smo uvedli stacionarne telefonske številke. Obstoječe mobilne so še vedno aktualne.

Tajništvo: 03 703 34 00
Direktorica: 03 703 34 01
Računovodja: 03 703 34 02
Namestnica direktorice za področje zdr. nege: 03 703 34 13
Socialna služba: 03 703 34 04
Računovodstvo plače/ blagajna: 03 703 34 05
Socialna služba, obračun oskrbnin/ dnevno varstvo: 03 703 34 06
Ekonom: 03 703 34 08
Kuhinja: 03 703 34 09
Oddelek A: 03 703 34 16
Oddelek B: 03 703 34 10
Ambulanta Javor/ gospodinjska skupnost: 03 703 34 14
Tehnična služba: 03 703 34 07
Vzdrževalca: 03 703 34 12

Skip to content