Dnevno varstvo

Dnevno varstvo starejših je oblika institucionalnega varstva, namenjena osebam, starejšim od 65 let, ki jim njihovo zdravstveno stanje in družinske razmere sicer še dopuščata, da živijo v domačem okolju, potrebujejo pa pomoč, nadzor in organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Vključevanje v dnevno varstvo jim tako omogoča, da hkrati zadovoljijo željo po bivanju v domačem okolju in aktivnem druženju z vrstniki, ter vključitev v organizirane dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi telesa in duha.

Postopek vključitve:

Postopek za vključitev v dnevno varstvo se prične na pobudo prosilca ali njegovih svojcev, ki oddajo v dom prijavo za vključitev v dnevno varstvo skupaj z mnenjem o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Ob sprejemu prijave nato Komisija za sprejem, premestitev in odpust odloči o upravičenosti prosilca do vključitve v storitev in ga o tem tudi pisno obvesti.

Socialna delavka se nato s prosilcem dogovori o terminu prvega obiska dnevnega varstva, kjer sklenemo dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, ki pa se lahko kasneje zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, socialnih ali drugih okoliščin) tudi spreminja.

Dnevno varstvo v Domu upokojencev Polzela se izvaja vsak delovnik med 7.00 in 17. uro, s prosilci pa se individualno dogovarjamo o dnevnem časovnem prihodu in odhodu. Uporabnik je v dnevno varstvo vključen do 8 ur dnevno.

Uporabniki se lahko vključujejo v dnevno varstvo vsak delovni dan ali zgolj določeno število dni v tednu. V nasprotju s celodnevnim varstvom je osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo to, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

V času bivanja v dnevnem varstvu so uporabniki upravičeni do njihovemu zdravstvenemu stanju in starosti primerne prehrane, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in manjših storitev zdravstvene nege.

Uporabniki dnevnega varstva so vsakodnevno vključeni v najrazličnejše aktivnosti, ki se izvajajo na različnih enotah doma: telovadba, tombola, bralne urice, skupine za samopomoč, miselne aktivnosti, družabne igre, delavnice, nastopi…

Uporabniki s sabo prinašajo:

 • dokumentacijo:
  • osebni dokument
  • kartico zdravstvenega zavarovanja
 • oblačila:
  • osebna oblačila
  • spodnje perilo
  • nogavice
  • copate
 • ortopedske pripomočke (če jih potrebujejo):
  • palico, berglo, hoduljo, invalidski voziček…
 • zdravila (če jih potrebujejo):
  • v originalni embalaži
  • s priloženim seznamom, če jih morajo jemati v času bivanja v dnevnem varstvu
 • inkontinentne pripomočke (če jih potrebujejo):
  • plenice, vložke…
Skip to content