Gospodinjska skupnost in enota za demenco

Ko se je z idejo o nadzidavi, ki je bila potrebna za zagotavljanje ustreznih bivalnih standardov postavilo vprašanje, kakšno namestitev naj ponudimo našim stanovalcem, se je izoblikovalo mnenje, da bi bila najbolj primerna gospodinjska skupnost. Od načrta do realizacije in od teorije do prakse smo se spopadali z mnogimi ovirami, različnimi mnenji, nasprotovanji in dvomi, vendar smo s trudom in podporo stanovalcev, ki so bili nad novim načinom življenja navdušeni, koncept gospodinjskih skupnosti pripeljali do točke, ko smo ponosni na to, kar ponujamo našim stanovalcem in tudi bodočim uporabnikom. Čeprav to še ne pomeni, da smo povsem zadovoljni, še vedno se trudimo slediti željam, idejam, interesom, vseh, ki kakorkoli soustvarjajo bivanje v teh skupnostih, naj bodo to stanovalci sami, njihovi svojci ali mi zaposleni. Gospodinjske skupnosti predstavljajo manjše skupine sobivanja starostnikov v zaokroženem bivalnem prostoru, kjer vsi posameznimi delujejo kot del gospodinjske skupnosti, si delijo dnevna opravila in skrbijo drug za drugega, a hkrati ohranjajo svojo individualnost in zasebnost. 

  

  

V gospodinjski skupnosti je ves dan prisotna gospodinja, katere glavna naloga je ustvarjati in spodbujati občutek domačnosti pri stanovalcih, skrbeti za njihovo prijetno počutje in »voditi« gospodinjstvo. Njeno delo je med drugim kuhanje manj zahtevnih jedi, razdeljevanje obrokov hrane, ki se kuha v glavni kuhinji, pomoč stanovalcem pri hranjenju, pomivanje posode in pospravljanje miz, urejanje bivalnega okolja, nega stanovalcev, sodelovanje in pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje in razvoj samostojnosti stanovalcev, skrb za oprano in zlikano prerilo, ki se pere v pralnici gospodinjske skupnosti ali v centralni pralnici doma, in podobno. Pri vseh teh dnevnih opravilih lahko stanovalci sodelujejo v skladu s svojimi zmožnostmi in željami, pri čemer jih gospodinja spodbuja. Stanovalci se prostovoljno pridružijo gospodinji pri opravljanju lažjih vsakodnevnih gospodinjskih in drugih opravilih. Tako pripravijo mize za obroke, pobirajo posodo, jo pomivajo ali zlagajo v pomivalni stroj, pomagajo pri pripravi obrokov hrane (očistijo solato, nalupijo krompir, sadje, pripravijo zelenjavo...) in po želji opravijo še kakšno delo, da je bivanje čim bolj podobno življenju doma. Za stanovalce, ki vključevanja v delo več ne zmorejo, pa je prednost že to, da lahko vse od blizu opazujejo, vonjajo in včasih preizkusijo.

  

Takšnih opravil so starostniki vajeni , zato pozitivno vplivajo na njihovo percepcijo bivanja v skupnosti. Gospodinja najbolje pozna »svoje« stanovalce, zato ima velikokrat vlogo zaupnika, sodeluje pri pogovorih in razgovorih med stanovalci, jih spodbuja pri aktivnem preživljanju prostega časa in je »duša, srce in motor« gospodinjske skupnosti. Gospodinjske skupnost ima neprecenljivo vlogo v nadomestitvi tistega, kar je starostnikom prestavljal dom, kar so na določen način izgubili z odhodom v dom za starejše.  Kot gospodinjska skupnost deluje tudi naša enota za demenco (enoto s povečano pozornostjo in osebnim spremljanjem). Namenjena je predvsem pomičnim stanovalcem v drugem oziroma napredovalnem stadiju demence z zelo izrazitimi motnjami spominjanja, čustvovanja in vedenja; oziroma stanovalcem, pri katerih so posledice dementnega procesa že tako hude, da je ogrožena njihova varnost in človeško dostojanstvo. Seveda pa se v gospodinjske skupnosti vključujejo tudi ostali zdravstveni in strokovni delavci, svojci in prostovoljci, ki prihajajo v gospodinjsko skupnost kolikor je potrebno in možno. Torej gospodinjske skupnosti so prijaznejša oblika bivanja in oskrbe starejših ljudi v instituciji, ki potrebujejo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. Stanovalci se dobro počutijo in se z veseljem vključujejo v opravila, kar pozitivno vpliva na načelo sobivanja in sožitja.

Jerneja Herlah, univ. dipl. socialna delavka

 

PROSTORI

  

dnevni prostor na oddelku za povečano pozornostjo             jedilnica in dnevni prostor 

  

kuhinja na gospodinjski skupnosti                                          stanovalka s svojima kanarčkoma  

  

prilagojena postelja in okolje                                                 prilagojeni sanitarni prostori

 

pogled na Polzelo iz balkona...