Prehranjevanje

Stanovalci se praviloma hranijo v treh glavnih jedilnicah Doma. Tistim, ki so težje pomični, se hrana postreže v dnevnih prostorih na oddelkih. Ležečim in bolnim stanovalcem se hrana postreže v sobah. Tistim stanovalcem, ki pri hranjenju potrebujejo pomoč, pomaga negovalno osebje.

Obroki si sledijo v naslednjem časovnem zaporedju:

zajtrk

8.00

kosilo

12.30

večerja

18.00

Jedilnik se pripravlja tedensko vnaprej in se izobesi na vidnih mestih v jedilnicah.

Dietno hrano stanovalcem odreja zdravnik. Osebje je dolžno pri razdeljevanju hrane upoštevati njegova navodila. Če nekdo dietne hrane kljub priporočilu zdravnika ne želi, svojo odločitev s pisno izjavo potrdi pri zdravniku.

Hrane ter domske posode in pribora stanovalci praviloma ne odnašajo iz jedilnice. Če po obroku odnesejo iz jedilnice jedi v domski posodi ali če odnesejo pribor, morajo oboje vrniti še isti dan.