Povezave

Adobe reader
http://get.adobe.com/uk/reader/

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/

Obrazec za sprejem v dom
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/prosnja_sprejem_dso_maj07.pdf

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
http://www.ssz-slo.si/