100. let Savinek Danijela
60. obletnica doma
Barvanje pirhov
Dan odprtih vrat
Dolbenje buč
Igra Kmečko letovišče
Igra Škrat Kuzma
Izdelovanje butar
Kegljaška liga
Kožuhanje
Nastop 8. marec
Nastopi v letu 2016
Praznovanje rojstnih dni
Pustovanje
Sladoledni dan
Srečanje v knjižnici Žalec
Športne igre
Velikonočna maša